Denna sida använder cookies, du måste acceptera för att slippa detta meddelande. Läs mer om cookies här

Om oss

 

 

Bojens Värdegrund:
Bemötande Omtanke Lyhördhet

Bojen AB arbetar på uppdrag åt kommuner över hela landet. Vi förmedlar akutplatser, familjehem, jourhem, stödboende samt utsluss åt barn och ungdomar. Bojen AB:s koncept grundar sig på att ge de placerade ungdomarna möjlighet till utveckling genom de resurser som finns inom företaget. Detta för att inte barnet/ungdomen skall slussas runt till olika enheter utan skall känna trygghet och utvecklas i Bojens AB:s försorg.
Bojen AB har en beteendevetare som kontinuerligt utreder och följer upp de placerade ungdomarna, samt utreder beteendeproblematik hos ungdomarna. Personalgruppen har olika typer av kompetens och erfarenheter bl.a. från kriminalvården, HVB hem, asylboenden samt SiS. Bojen AB arbetar aktivt med integration, ART, MI, KBT, samt utbildar ungdomarna i omvärldskunskap. Bojen AB uppmuntrar också till att ungdomarna har en aktiv vardag, då detta har påvisat positiva resultat och gynnar barnets/ungdomens mående. Ungdomarna utvecklar sin hälsa både fysisk samt psykiskt.

Handledning/Utbildning
Alla Bojens familjer är konsulentstödda och får regelbunden handledning och utbildning samt extra handledning vid behov. Våra familjer får dessutom utbildningar inom olika områden, beroende på uppdragets karaktär. Bojen AB utbildar och fortbildar familjehemmen, familjehemskonsulenterna och personal bland annat genom CKF (Centrum för Kvalificerade Familjehem), TRIS (Tjejers rätt i samhället), Funktionell Metodik samt Allt om ART. Samtliga familjer har tillgång till jourhavande, där alltid någon på Bojen AB svarar, vid behov av hjälp eller stöttning under icke kontorstider, kvällar, nätter och helger.

Kompetens inom företaget
Familjehemskonsulenterna har en lång och bred erfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar i utsatta situationer. Exempelvis Statens institutionsstyrelse (SiS), HVB hem, kriminalvården, asylboende, LSS, gruppboende och serviceboende samt annan erfarenhet inom vårdyrken.
Bojens personalgrupp består av beteendevetare, socialpedagog, behandlingsassistenter samt familjehemskonsulenter.

Vi på Bojen AB eftersträvar att arbeta efter våran värdegrund, Bemötande Omtanke Lyhördhet, samt utifrån en humanistisk människosyn. Alla människor har lika värde och varje individ är unik med individuella behov som skall kunna tillgodoses.

 

Ansvarig för Bojen AB:

Sunay Lundström
072 034 69 45